KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİZE ULAŞIN (SİZİ ARAYALIM)

İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği:  ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş

Adres: Ilıca Mahallesi 277. Sokak No 8  Kumköy-Side ANTALYA

ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş . bünyesinde bulunan Miramare Hotels olarak, ulusal veri koruma kanunumuz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10 gereğince, doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek için kişisel verileriniz hakkında yerinde bilgilendirme yapmak isteriz. 

Tarafımıza yöneltmek istediğiniz soru, talep ve görüşleriniz için web sitemizde yer alan iletişim – bize ulaşın formunu doldurarak bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu formun doldurulması ve taleplerinizin alınması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmek isteriz.   

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “Sizi Arayalım” bölümü üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin ad-soyad ve e-posta adresi ve iletilen mesaj kapsamındaki kişisel verilerini işliyoruz.

İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez aydınlatma metnimize  bakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?  

“Sizi Arayalım” kısmında  yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız akabinde, telep,şikayet ve önerilerinizin çözümlenmesi, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile  kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin veri sorumlusu ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş’yi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, veri sorumlusu ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş’nin  hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve veri sorumlusu ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş’nin  haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, veri sorumlusu ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT A.Ş’ye  ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Değerlendirme ve sonuçlandırma işleminin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine uyulacaktır. 

Rezervasyon Yapın
Phone
Çerez Kullanıyoruz
İçeriği kişiselleştirmek ve web trafiğini analiz etmek için kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin