Miramare Hotels - Qualitätspolitik

MİRAMARE HOTELS KALİTE POLİTİKASI

Yenilikçi turizm anlayışımız çerçevesinde; mutlu ve beklentilerini karşıladığımız misafirlerimizin memnuniyetini daima misafir odaklı hedeflerimiz sürekli yükseltip, ayırt edici ürünler ve tercih edilebilir hizmetler sunmak için, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, yaşal ve diğer şartların yerine getirerek misafir ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik sürekli iyileştirme taahhüt ederiz.

MİRAMARE HOTELS GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yenilikçi turizm anlayışımız çerçevesinde; mutlu ve beklentilerini karşıladığımız misafirlerimiz ve çalışanlarımız için; hizmetimizde dâhil olan tedarikçi ve kendi proseslerimiz sonucu elde ettiğimiz yiyecek & içecek ürünlerinin tüm yasal ve özdenetçi şartlara uygun olalarak; çalışan eğitim, çalışan katılımı ve hijyen uygulamalarını iyileştirerek ve sürekli geliştireceğimiz taahhüt ederiz.

MİRAMARE HOTELS ÇEVRE POLİTİKASI
 1. Faaliyetlerimizden çıkacak her türlü atığın tekrar kullanımını, geri kazanımını veya uygun şekilde bertarafını sağlayacağız.
 2. Alacağımız yeni makine/ekipman ve üst düzeydeki değerlendireceğimiz, etkinliklerimizle enerji, doğal kaynakların kullanımında verimlilik ve tasarruf sağlayacağız.
 3. Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevre konularında sürekli eğitecek ve çevre konularında bilinçlendireceğimiz.
 4. Çevre performansımıza teknolojik yeniliklerle katkıda bulunup sürekli iyileştireceğimiz taahhüt ederiz.
MİRAMARE HOTELS İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 1. Yaşal şartlara; çalışanlarımıza dâhil olunç doğrudan ilgili tüm kanunlarda kabul edilecek riskleri azaltıp, takip edip, yönlülüğü takip edip, alayarak.
 2. En yeni teknolojiyi kullanarak, altyapımızı ve donanımı güçlendirerek,
 3. Projenin ve uygulamış olduğu iş yerlerimizin işçilik hijyenine,
 4. Çalışanlar ve müşterilerimiz iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, katılımcı olabilmeleri için gerekli bilgilerimizi ve iletişimimizi sağlayarak
 5. Sağlık, güvenli çalışma ortamının sağlanması ile yaralanmaları ve sağlık bozulmaları için
21.08.2021 GENEL MÜDÜR

VİZYONUMUZ

Miramare Hotels Markasını tercih edilen ve büyüyen otel zinciri haline getirmek.

MİSYONUMUZ

Bölgenin en iyi satış fiyatlarına, en yüksek misafir memnuniyeti ve en yüksek maaşlı çalışan personeline sahip otel olmak.

Öner Bilgin GENEL MÜDÜR
SATIN ALMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Miramare Hotels olarak satın alma kapsamında, hammade ve diğer maddeleri tedarik ettiğimiz firmalar satın alma komisyonu tarafından kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir. Sözleşmelerde tedarikçilerimizin sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Çalışmakta olduğumuz tüm tedarikçiler yasal ve düzenleyici şartlara tam uyum sağlamalıdır. Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri ve Sürdürülebilir Turizm kapsamında tüm tedarikçilerimizi bizimle uyum içerisinde büyümeye, farkındalık yaratmaya, çevreye verilecek zararı en aza indirmeye teşvik ediyoruz. Tedarikçi seçimlerinde 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi olması ve gıda tedarikçilerimizin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih sebebidir.

Malzeme seçimi yapılırken, yakıtlar, kimyasallar, zararlı mücadele ilaçları, her türlü fosil yakıtı tüketen araç ve ekipmanlar, elektrikli aletler, soğutucu gaz içeren aletler, gürültülü kaynaklı aletler, sarf malzemeleri, plastik malzemeler ve inşaat malzemelerinin çevreye, enerji verimliliğine olan etkileri göz önünde bulundurulur.

Satın alma biriminde tüm otel dışı işlerimiz haftanın belli günlerinde gerçekleştirilir. Amacımız araçlarımızı daha az kullanarak, CO2 salınımını azaltmak, çevreye yapılan etkilerin önüne geçmektir. Ayrıca tedarikçilerimizi de mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Bu sayede hem yöresel halkın desteklenmesi, hem de yine çevreye olan zararın azaltılmasını hedeflemekteyiz. Tedarikçilerimizle olan iletişimimizi, yapmakta olduğumuz tedarikçi denetimleri, satın alma şartnamelerimiz, performans değerlendirmeleri, birbir görüşmeler ve toplantılarla sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Miramare Hotels olarak uzun yıllardır çevrenin ve doğal yaşamın korunması, atıkların kaynağında azaltılması, enerji, su vb. tüketimlerimizin azaltılması, çevresel etkinliklerin devamlılığı gibi çalışmalar yapmaktayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki etkilerini en aza indireceğinin bilincindeyiz. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin giderek daha çok hissedildiği günümüzde üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı layığı ile yerine getirmek temel amacımızdır. Bu kapsamda;

 • Yasal Düzenlemeler
  Uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz.
 • Çalışan ve İnsan Hakları
  Tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ve cinsel yönelim ayrımı yapılmasızın eşit olarak hizmet veririz. Tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize güvenli bir çalışma ortamı sağlar, özellikle kadın çalışanlarımızın yönetim kadrosunda daha aktif olmasına önem veririz. İş, aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz. Sunduğumuz sosyal haklardan tüm çalışanlarımızın eşit şekilde yararlanmasını sağlarız. Memnuniyet anketleri yapar, değerlendirir ve iyileştirmeler yaparız. Tüm çalışma arkadaşlarımızın düşüncelerini özgürce ifade edebileceği şartlar oluştur, kişisel bilgilerini koruruz.
 • Çevre Bilinci ve Tasarruf
  Doğal kaynakları korur ve en verimli şekilde kullanırız. Her türlü kirliliğe sebep olabilecek ve çevreye zarar verecek kazaları önlemeye çalışırız. Atıklarımızı kaynağında ayırırır, bu konuda misafirlerden ve personellerimizden destek alırız. Tüm çalışanlarımıza çevre uygulamalarımız ile ilgili düzenli eğitimler verir, misafirlerimize de odalarında bulunan info tv kanalları üzerinden bilgilendirme yaparız. Çevre uygulamalarımız ile ilgili performansımızı ölçer, hedeflerimizi belirler ve izleriz. Misafir ve çalışanlarımız ile birlikte çevresel etkinlikler düzenler, katılımlarını sağlarız.
 • Yerel Ekonomiyi ve Sürdürülebilir Satın Almayı Destekleme
  Satın almalarımızla ekonomiye yaptığımız katkının farkındayız. Bu sebeple tedariklerimizin büyük çoğunluğunu yerel üretici ve işletmelerden yapmaktayız. Tedarik ettiğimiz tüm ürünlerin çevreye ve enerji verimliliğine olan etkilerini dikkate alıyoruz.
 • Fırsat Yaratmak
  Çalışan personellerimizi düzenli olarak kariyer eğitimleri, mesleki eğitimlerle destekliyoruz. Olabildiğince kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte başarılara imza atmaya amaçlıyoruz. Turizm öğrencilerine tecrübe kazanmaları açısından staj imkânı sağlayarak, barınmalarına destek oluyoruz.
 • Çocuk Hakları
  Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda olması temel amacımızdır. Tesisimiz içerinde bulunan tüm çocukların kendini güvende ve huzurlu hissetmesi için gerekli ortam ve şartları oluştururuz. Çocuklarımızla çevre etkinlikleri yapar, bilinçlendirir, etkinlikler sonunda küçük sürpriz ve hediyelerle başarılarını kutlarız. Çocuklarla alakalı olumsuz gördüğümüz veya şüpheli bir durumda öncelikle üst yönetime bilgi verir sonra Sosyal Mücadele Hattı’ (Alo 183)’ten yardım alırız.

Miramare Hotels olarak uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri’nin ayrılmaz parçası olan Çevre Yönetimi Sistemi’nin benimsenmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Miramare Hotels