MIRAMARE HOTELS KURUMSAL

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 • İşletmede sevgi, saygı ve huzur ortamı oluşturarak, çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve “TAKIM RUHU ” içinde çalışmaları sürdürmek,
 • Toplam Kalite Yönetim Sistemi ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) çevreye verilen önemin arttırılması, iş güvenliğinin sağlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve kalite yönetim sistemleri konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanlarımızın ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yeni projelerin üretilmesine katkıda bulunuruz. Yakın çevremizi bilinçlendirmek ve korumak, birlikte çalıştığımız firmaların da aynı duyarlılıkla yaklaşmasını sağlamak bizler için büyük önem taşır,
 • Toplam Kalite Yönetim Sistemi ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) Misafir istekleri, Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
 • Süre gelen misafirlerimize verilen hizmet, personel, üst yönetim, yerel yönetimlerle ve yerel halkla işbirliği içinde olarak, istek ve önerilerine göre çevre halkının turizmle ilgili bilinçlenmesini ve halkın erişimine açık olmasını sağlamak. Misafirlere yerel kültürlerin sunularak ve yöredeki tarihi ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek bölgede turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak faaliyetlerimiz arasındadır,
 • Toplam Kalite Yönetim Sistemi (Kalite, Çevre, Gıda ve İş Güvenliği) korunması ve iyileştirilmesi ve etkilerini kontrol altında tutarak geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf eder ve / veya ettiririz, Kaynak kullanımını en aza indirgeyecek çalışmalar yaparız. Kirlenmenin önlenmesini sağlamak, elektrik, su kimyasal atık miktarları vb tüketimlerimizi her yıl biraz daha düşürürüz, tesis içerisinde bulunan biyoçeşitlilik ve yaşayan canlı sayısını korur ve geliştiririz. Gıda güvenliği ve iş kazaları meslek hastalıklarının en aza indirmek için risk analizlerimizin güncelliğini sağlarız. Personellerimize eğitim vererek bireysel Gıda güvenliği İş Güvenliği, Çevre Güvenliği konularında farkında olmaları, gelecek nesiller, insanlık ve sürdürülebilir turizm hareketi için daha sağlıklı ve güvenli bir çevreyi yaratmak yönünde çalışmak için faaliyetlerimizden kaynaklanan kalite gıda, çevre, iş güvenliği etkilerini sürekli kontrol ederek toplam kalite performansımızı geliştiririz.
 • Entegre Kalite Yönetim sistemlerinin ( Kalite, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği ) etkinliğinin sürekli olarak iyileştirmek hedefleri ölçülebilir hale getirmek, dökümante etmek, uygulanmasını sağlamak sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sistemin sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirleyip çalışanlarımız ve üst yönetim olarak her bölümde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlayarak uygunluğun sürekli olarak gözden geçirerek toplam kalite yönetim sistemlerimizin devamlılığını sağlarız.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 • Kurumsal vatandaşlık anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış içerisindeyiz.
 • Otelimizi işletirken sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi için ,hem çevrenin hem çalışanlarımızın hem de içinde bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmak, sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak, her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz
 • Kurumsal kültürüyle Türk turizm dünyasının toplumsal yanı en güçlü üyelerinden biri olarak, her yıl kurumsal yurttaşlık bilinci dâhilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyor, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 • Turizm sektöründe ağırlıklı olarak, eğitim, kültür sanat ve çevre alanlarında önemli hizmetler veriyoruz
 • Topluma katkıda bulunuyor olmak, kendi gelişimimizi, toplumun gelişiminden bağımsız düşünmemek, temel felsefemizi oluşturuyor. Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.
 • İşletmemiz, yerel ve ulusal turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile üyeliklerini ve ilişkilerini arttırarak iş birliği içinde çalışıyoruz
 • İşletmemizde mümkün olduğunca, tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayanlardan istihdamı sağlayıp, yerel üretilen ürünleri tercih ederek hem istihdama ve hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kanun, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler kapsamında çalışan hakları ve çalışanlarımız arasında ayrım yapmadan her bir şikâyet öneri ve isteklerini, Görgü ve mesleki becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitimler vererek kişisel ve mesleki gelişimlerinin arttırılmasını sağlıyoruz.
 • Alkol, Sigara, Madde bağımlığı ve yolsuzlukla mücadele konularında personelimize eğitimler verilerek bu konularda bilinçli olmalarını ve işe alımlarda sigara alkol ve madde bağımlısı olmayan personelleri bünyemize dahil ediyoruz. Tesislerimizde sigara içilmez alanların arttırılmasını sağlayarak hem misafir hem de çalışanlarımız için dumansız hava sahasını arttırıyoruz.